Đã thêm món ăn vào giỏ hàng Đả xảy ra lỗi !.Quý khách vui lòng
thêm lại món vừa chọn giúp chúng tôi nhé

Đệ Nhất Food

SET LẨU

209,000đ
249,000đ
239,000đ
269,000đ
399,000đ
479,000đ
519,000đ
719,000đ

ĐỒ NHÚNG LẨU

50,000đ 50,000đ
50,000đ 50,000đ
40,000đ
10,000đ
10,000đ
50,000đ 60,000đ
50,000đ 50,000đ
90,000đ
70,000đ 70,000đ
60,000đ
60,000đ
50,000đ
50,000đ 50,000đ
50,000đ 50,000đ
20,000đ

MÓN KHÁC

120,000đ
110,000đ
99,000đ
90,000đ
80,000đ
60,000đ
60,000đ
90,000đ
80,000đ
59,000đ
59,000đ
65,000đ

Giỏ hàng

Đặt bàn ngay

Để đặt bàn bạn vui lòng cho quán xin TÊN + SĐT đặt bàn, kèm Số Khách và Thời Gian Đến? - Hoặc gọi liền đến SĐT Hotline: 0916881229

Đặt bàn ngay